Mancera là thương hiệu nước hoa đến từ Pháp, được thành lập năm 2008 bởi Pierre Montale và con gái của ông tại Pháp. Pierre Montale là nghệ nhân nước hoa nổi tiếng thế giới. Trước khi thành lập công ty, ông đã làm việc tại các thành phố Qatar và Dubai của Ả Rập Xê Út. Ở đó, ông đã làm việc như một nhà sản xuất nước hoa cá nhân cho gia đình hoàng gia, quý tộc, người nổi tiếng và phù dâu.

Mancera là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2008 và phiên bản mới nhất là từ năm 2021. Bộ sưu tập của Mancera là một ngôi nhà hương thơm thích hợp tuyệt đẹp. Trong những năm qua, nhà sản xuất nước hoa này đã tiếp tục gây ấn tượng với công chúng bằng những loại nước hoa của họ. Mancera được định hướng trở thành một thương hiệu nước hoa với những mùi hương đặc biệt, mới lạ, độc đáo và chỉ dành cho những người sành sỏi, có khí chất của giới “thượng lưu”.  

| muoimuoi.vn" inertia> Mancera là thương hiệu nước hoa đến từ Pháp, được thành lập năm 2008 bởi Pierre Montale và con gái của ông tại Pháp. Pierre Montale là nghệ nhân nước hoa nổi tiếng thế giới. Trước khi thành lập công ty, ông đã làm việc tại các thành phố Qatar và Dubai của Ả Rập Xê Út. Ở đó, ông đã làm việc như một nhà sản xuất nước hoa cá nhân cho gia đình hoàng gia, quý tộc, người nổi tiếng và phù dâu.

Mancera là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2008 và phiên bản mới nhất là từ năm 2021. Bộ sưu tập của Mancera là một ngôi nhà hương thơm thích hợp tuyệt đẹp. Trong những năm qua, nhà sản xuất nước hoa này đã tiếp tục gây ấn tượng với công chúng bằng những loại nước hoa của họ. Mancera được định hướng trở thành một thương hiệu nước hoa với những mùi hương đặc biệt, mới lạ, độc đáo và chỉ dành cho những người sành sỏi, có khí chất của giới “thượng lưu”.  

| muoimuoi.vn" inertia> Mancera là thương hiệu nước hoa đến từ Pháp, được thành lập năm 2008 bởi Pierre Montale và con gái của ông tại Pháp. Pierre Montale là nghệ nhân nước hoa nổi tiếng thế giới. Trước khi thành lập công ty, ông đã làm việc tại các thành phố Qatar và Dubai của Ả Rập Xê Út. Ở đó, ông đã làm việc như một nhà sản xuất nước hoa cá nhân cho gia đình hoàng gia, quý tộc, người nổi tiếng và phù dâu.

Mancera là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2008 và phiên bản mới nhất là từ năm 2021. Bộ sưu tập của Mancera là một ngôi nhà hương thơm thích hợp tuyệt đẹp. Trong những năm qua, nhà sản xuất nước hoa này đã tiếp tục gây ấn tượng với công chúng bằng những loại nước hoa của họ. Mancera được định hướng trở thành một thương hiệu nước hoa với những mùi hương đặc biệt, mới lạ, độc đáo và chỉ dành cho những người sành sỏi, có khí chất của giới “thượng lưu”.  

| muoimuoi.vn" inertia> MANCERA

Sắp xếp giá cả

Đánh giá

Sắp xếp theoBộ lọc

Mancera

Mancera là thương hiệu nước hoa đến từ Pháp, được thành lập năm 2008 bởi Pierre Montale và con gái của ông tại Pháp. Pierre Montale là nghệ nhân nước hoa nổi tiếng thế giới. Trước khi thành lập công ty, ông đã làm việc tại các thành phố Qatar và Dubai của Ả Rập Xê Út. Ở đó, ông đã làm việc như một nhà sản xuất nước hoa cá nhân cho gia đình hoàng gia, quý tộc, người nổi tiếng và phù dâu.

Mancera là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2008 và phiên bản mới nhất là từ năm 2021. Bộ sưu tập của Mancera là một ngôi nhà hương thơm thích hợp tuyệt đẹp. Trong những năm qua, nhà sản xuất nước hoa này đã tiếp tục gây ấn tượng với công chúng bằng những loại nước hoa của họ. Mancera được định hướng trở thành một thương hiệu nước hoa với những mùi hương đặc biệt, mới lạ, độc đáo và chỉ dành cho những người sành sỏi, có khí chất của giới “thượng lưu”.  

Xem thêm